Príď do športovej triedy k nám

Príď do  ŠPORTOVEJ  TRIEDY na ZŠ OKRUŽNÁ 17 v Michalovciach Na našej škole zriaďujeme každoročne od 5.ročníka triedu s rozšíreným vyučovaním pohybovej prípravy hádzanej dievčat  v spolupráci so športovým klubom IUVENTA Michalovce. Dievčatá v rámci školského rozvrhu absolvujú aj hodiny športovej prípravy, čím rozvíjajú svoj  pohybový talent pod odborným vedením učiteľov . Podmienky prijatia : vyplnenie prihlášky zákonným zástupcom otestovanie

By |2021-05-16T14:16:50+00:00May 15th, 2021|Aktuality|Comments Off on Príď do športovej triedy k nám

Pravidlá od 3.5.

Od 3.5. 2021 bude okres Michalovce v COVID- automate červený, takže platí infografika  pre červený okres. pravidlá od 3. mája Bližšie info TU. čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pre  zákonných zástupcov žiaka 1. a 2. stupňa-aktualizované a platné od 3.5.2021 čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti pre zamestnancov - aktualizované a platné od 3.5.2021

By |2021-04-30T10:35:36+00:00April 30th, 2021|Aktuality|Comments Off on Pravidlá od 3.5.

Pravidlá pre školy od 26.4.

čestné vyhlásenia pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov si môžete stiahnuť z linku nižšie, pre žiakov 2. stupňa je tlačivo príloha 8a, pre žiakov 1. stupňa a zákonných rodičov 11a a pre zamestnancov školy 9a. https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/

By |2021-04-30T10:01:39+00:00April 22nd, 2021|Aktuality|Comments Off on Pravidlá pre školy od 26.4.

Poznáte svoje peniaze?

        „Poznáte svoje peniaze? “ „Áno, ale peniaze nepoznajú mňa“, je odpoveď žiakov a pomerne často aj ich rodičov. Naši žiaci, ktorí sa 25.3.2021 zúčastnili národného kola Európskeho kvízu o peniazoch ukázali, že poznajú svoje peniaze. Napriek neľahkej situácii spôsobenej nútenou karanténou dokázali zúročiť svoje vedomosti, vypracovať zadania a potom vo veľkej konkurencii 831 súťažiacich, zabojovať

By |2021-04-19T12:57:58+00:00April 15th, 2021|Aktuality|Comments Off on Poznáte svoje peniaze?

Rozhodnutie ministra od 19.4.

Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 19. apríla 2021   Príloha 8a žiak a zákonný zástupca čestné vyhlásenie a súhlas   Príloha 8b žiak a zákonný zástupca informovanie dotknutých osôb

By |2021-04-13T09:26:54+00:00April 13th, 2021|Aktuality|Comments Off on Rozhodnutie ministra od 19.4.

ZÁPIS ŽIAKOV do 1.ročníka

  Vážení rodičia budúcich prvákov, v záujme ochrany zdravia detí, rodičov aj učiteľov bude zápis do 1. ročníka školy realizovaný výlučne ELEKTRONICKY - formou online dotazníka. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Zápis sa

By |2021-04-07T07:06:28+00:00March 19th, 2021|Aktuality|Comments Off on ZÁPIS ŽIAKOV do 1.ročníka

Pred návratom do školy

Príručka   nové tlačivo pre zákonných zástupcov od 5.3.2021 stiahnuť nižšie!!! Príloha č. 11c - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov  

By |2021-03-05T16:31:45+00:00March 5th, 2021|Aktuality|Comments Off on Pred návratom do školy

Rozhodnutie ministra

                                                                                                             

By |2021-03-05T16:22:06+00:00March 2nd, 2021|Aktuality|Comments Off on Rozhodnutie ministra
Go to Top