Prehľad úspešných žiakov našej školy tvorí každoročne prílohu hodnotiacej správy za uplynulý šk. rok. V nasledujúcich odkazoch si o nich môžete prečítať viac.

SÚŤAŽE 2014-2015      

SÚŤAŽE 2013-14

SÚŤAŽE 2012-13

SÚŤAŽE 2011-12

SÚŤAŽE 2010-11

SÚŤAŽE 2009-10

SÚŤAŽE 2008-09

SÚŤAŽE 2007-08

 

A konkrétne aspoň o tých naj- v poslednom období:

JAKUB ŠAFIN
19. novembra 2009 ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugen Jurzyca 50 najlepších študentov stredných škôl, ktorí úspešne reprezentovali slovenské školstvo v medzinárodnom meradle. Jediným oceneným Zemplínčanom, v súčasnosti štvrtákom Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach bol Jakub Šafin. Tento všestranne talentovaný študent – matematik, fyzik a chemik – bol ešte nedávno naším žiakom. V roku 2009 Jakub Šafin dosiahol na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov v Azerbajdžane jedinečný úspech – získal bronzovú medailu. „Šestka“ je naňho hrdá aj preto, lebo na ňu nezabúda a jej dobré meno šíri aj naďalej.

LUKÁŠ POČATKO
V čase, keď bol naším žiakom sa mu počas desiatich mesiacov školského roka podarilo zapojiť do 36 súťaží a v 34 aj uspieť. Boli to súťaže nielen vedecké, ale aj literárne, výtvarné a multimediálne, v ktorých získal ocenenia aj na medzinárodnej a celoslovenskej úrovni. Ako víťaz medzinárodnej súťaže „Scientific toy“ mal možnosť prezentovať vlastný projekt na prestížnej prehliadke projektov ESI 2009 (Expo Sciences International) v Tunisku, kde náš tím Vedeckej hračky získal pre Slovensko zlatú medailu. Každoročne svoje projekty prezentuje v inej krajine a vďaka tomu už navštívil aj Juhoafrickú republiku, Španielsko, Belgicko, Maďarsko a Rusko.

MICHAL SOROČIN
V súčasnosti študent Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach sa každoročne zapájal do olympiády vo francúzskom jazyku. V šk. roku 2009/2010 obsadil druhé miesto v celoštátnom kole a získal striebornú medailu.

Jeho konkrétne úspechy boli:

ZŠ:

III. ročník ZŠ: Pytagoriáda – 2.miesto okresné kolo

IV. ročník ZŠ: Pytagoriáda – 1.miesto okresné kolo

VI. ročník ZŠ: 2.miesto – olympiáda AJ okresné kolo, 1.miesto – olympiáda FJ na krajskom kole a 2.miesto na celoštátnom kole

VII. ročník ZŠ: 1.miesto olympiáda FJ na krajskom kole a 2.miesto na celoštátnom kole, 1.miesto olympiáda AJ na okresnom kole a 4.miesto na krajskom kole

VIII. ročník ZŠ: FJ 1.miesto na krajskom kole a 3.miesto na celoštátnom kole, 2.miesto na okresnom kole Pytagoriády

gymnázium GJAK:

2.ročník: 3.miesto na krajskom kole olympiády vo FJ,

3.ročník: 2.miesto na krajskom kole OFJ,

4.ročník: 3.miesto na krajskom kole OFJ.

Soročin1  Soročin2

MICHAL PAĽO

Súťaže:

Čo vieš o hviezdach

 • 2009 KK – 3. miesto – postup na CK
 • 2012 KK – 3. miesto – postup na CK
 • od 2008 medzi najlepšími 3 na OK

Turnaj mladých fyzikov

 • 2013 CK – 7. miesto
 • 2014 KK – 1. miesto
 • 2014 CK – 2. miesto
 • 2014 Otvorené rakúske kolo TMF – 6. miesto – bronzová medaila
 • 2015 KK – 2. miesto
 • Postup na výberové sústredenie pred MK (IYPT)
 • bronzova medaila CK TMF 2015

Ostatné:

 • Pamätný list Sv. Gorazda udelený ministrom školstva SR – Petrom Pellegrinim
 • Článok o úspechoch s TMF v Michalovčanovi

Paľo1   Paľo2

Paľo3  Paľo4

PATRIK ŠEPEĽÁK

Geografická olympiáda

2014/15 –  krajské kolo GO – kategória A – 2. miesto

2013/14 – postup do užšieho výberu na medzinárodné kolo GO

– celoštátne kolo GO – kategória A – 9. miesto

– krajské kolo GO – kategória A – 1. miesto

2011/12 – krajské kolo GO – kategória E – 2.miesto

2010/11 – okresné kolo GO – kategória F – 1. miesto

– krajské kolo GO – kategória F – 3. miesto

2009/10 – okresné kolo GO  – kategória G – 1. miesto

2008/09 – okresné kolo GO – kategória H – 1. miesto

– krajské kolo GO – kategória H – 1. miesto

2007/08 – okresné kolo GO – kategória I – 2. miesto

2005/06 – okresné kolo GO – kategória I – 3. miesto

EXPERT geniality show

2014/15 – 2. miesto v kat. Svetobežník

2013/14 – 3. miesto v celkovom poradí

– 7. miesto v kat. Svetobežník

– 7. miesto v kat. Spoločnosť kedysi a dnes

2012/13 – 5. miesto v kat. Svetobežník

2010/11 – 6. miesto v kat. Dejiny

Iné

2011/12 – diplom za reprezentáciu mesta vo vedomostných súťažiach

 

Za nimi nezaostávajú ani naši športovci. Tí sa môžu tiež pochváliť vynikajúcimi športovými výsledkami. Za všetky spomenieme len najvzácnejšie: titul na Majstrovstvách Slovenska vo futbale chlapcov a titul na Majstrovstvách Slovenska v hádzanej dievčat.

 

Konkrétne úspechy žiakov našej školy v jednotlivých predmetoch nájdete aj na podstránkach venovaných jednotlivým predmetom v hlavnom menu v hornej časti stránky.