Mikuláš má meniny!

     Nadišiel dlho očakávaný deň. Do tried našej školy zavítal Mikuláš, aby svoje meniny oslávil spoločne s nami. Prišli aj čertíci. Len čo bol Mikuláš chvíľku nepozorný, stvárali nezbedy.      Aby na všetko nebol Mikuláš sám, sprevádzali ho jeho verní anjeli. Aj tí chceli ukázať, akí sú šikovní a všetkým deťom zarepovali  pesničku. Tejto milej chase do

By |2022-12-07T13:25:25+00:00December 7th, 2022|Aktuality|Comments Off on Mikuláš má meniny!

XIV. Žiacka vedecká konferencia

 „Zážitkami k vede“, bola hlavná téma v poradí už štrnástej žiackej vedeckej konferencie žiakov ZŠ Okružná 17, Michalovce, ktorá sa konala 1. decembra 2022 nielen pre žiakov školy, ale aj pre rodičov, starých rodičov, širokú verejnosť a všetkých nadšencov vedy. Garantom žiackej vedeckej konferencie bol riaditeľ školy, pán Mgr. Martin Nebesník. Počas konferencie sa žiaci a prítomní

By |2022-12-06T19:47:41+00:00December 5th, 2022|Aktuality|Comments Off on XIV. Žiacka vedecká konferencia

Vedecké stánky

                                                               "Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody."                                

By |2022-12-05T09:23:09+00:00December 2nd, 2022|Aktuality|Comments Off on Vedecké stánky

Zber papiera

V dňoch 29.11. - 9.12.2022 sa na našej škole uskutoční ZBER PAPIERA Papier  pevne zviazaný špagátom môžete každý deň odovzdať od 7.15 do 7.45 hod. v átriu pánovi školníkovi, ktorý ho preberie, zváži a hmotnosť zapíše.   Najlepší zberači budú odmenení.  Ďakujeme Zber papiera-plagát

By |2022-11-28T14:36:52+00:00November 28th, 2022|Aktuality|Comments Off on Zber papiera

XIV. Žiacka vedecká konferencia

Zážitkami k vede je hlavnou témou v poradí už XIV. žiackej vedeckej konferencie, ktorú pravidelne organizuje ZS Okružná 17 v Michalovciach. Žiaci našej školy si pripravujú pestrú paletu prezentácií, ktoré sa budú dotýkať rôznych oblastí vedy, fyziky, chémie, dejepisu, geografie i biológie. Srdečne na ňu pozývame nielen žiakov školy, ale aj rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť, pretože Žiacka vedecká

By |2022-11-28T20:18:36+00:00November 28th, 2022|Aktuality|Comments Off on XIV. Žiacka vedecká konferencia

Článok o konaní preventívnej aktivity s názvom „Šialený? No a!“

Dňa 25.11.2022 nás navštívilo o.z. Integra Michalovce so školským preventívnym projektom o duševnom zdraví s názvom „Šialený? No a!“. Program bol tvorený interaktívnymi zážitkovými aktivitami, počas ktorých naši žiaci mali možnosť dozvedieť sa viac o danej téme, ako aj o tom, že pomoc vždy existuje. Duševné zdravie je súčasť nášho celkového zdravia, aj preto je dôležité vedieť, ako si v takýchto

By |2022-12-02T09:49:56+00:00November 28th, 2022|Aktuality|Comments Off on Článok o konaní preventívnej aktivity s názvom „Šialený? No a!“

Bav sa basketbalom

Basketbalový klub 1.BK Michalovce v spolupráci s mestom Michalovce a ZŠ Krymská 5 Michalovce zorganizovali v stredu 23.11.2022 ďalší ročník podujatia pod názvom “Bav sa basketbalom ”. Akcia sa uskutočnila takmer po štvorročnej prestávke pre rôzne príčiny. Tak ako posledné podujatie aj tentokrát sa akcia uskutočnila v telocvični ZŠ Krymská. Žiaci tu našli výborné podmienky

By |2022-12-05T09:21:33+00:00November 25th, 2022|Aktuality|Comments Off on Bav sa basketbalom

Európsky týždeň boja proti drogám na našej škole

V rámci Európskeho „Týždňa boja proti drogám“, od 14. - 18.11.2022, sme na našej škole v spolupráci so školským podporným tímom, pripravili aktivity zamerané na prevenciu proti drogám či iným patologickým javom. Pre všetkých žiakov II. stupňa bola daná výzva zapojiť sa aj prostredníctvom projektu na tému: „Vybral som si život, nie drogy...“ Vznikli naozaj nádherné práce, ktorými žiaci dokazujú

By |2022-11-28T14:21:18+00:00November 20th, 2022|Aktuality|Comments Off on Európsky týždeň boja proti drogám na našej škole

Jeden deň stredoškoláka

Dňa 16. 11. 2022 si naši žiaci vyskúšali byť jeden deň stredoškolákom na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Absolvovali zaujímavú výuku v chemickom, fyzikálnom, biologickom laboratóriu a v učebni informatiky. Ako mladí vedci s nadšením zvládli titráciu, bádateľskou metódou sa pokúsili spoznať šikmý vrh a zaujalo ich aj stojaté vlnenie na pružnom vlákne. Na biológii sa

By |2022-12-05T09:06:16+00:00November 19th, 2022|Aktuality|Comments Off on Jeden deň stredoškoláka

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám  ( 14.XI. – 18.XI.2022 ) - Výzva pre všetkých žiakov II. stupňa :      Vybral som si život, nie drogy... - Aktualizácia násteniek v triedach  s protidrogovou tematikou. - Hodiny EV, OBN, VYV, THD - zamerané na tému: „Prečo povedať drogám nie! Nestaňme sa obeťou drogy!“  (v 8. a 9. roč. využiť -  Kvíz o

By |2022-11-11T14:52:05+00:00November 11th, 2022|Aktuality|Comments Off on Európsky týždeň boja proti drogám
Go to Top