Jazykový kvet 2022

Jazykový kvet 2022 V priebehu minulého týždňa sa na našej škole dištančne uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku  „Language flower“ / Jazykový kvet.  Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 1. stupeň a 2. stupeň. Z množstva účastníkov postupujú nasledovní žiaci:   Žiaci z prvého stupňa:                 Emma Maščeníková 4.A    

By |2021-11-29T13:26:07+00:00November 26th, 2021|Aktuality|Comments Off on Jazykový kvet 2022

Olympiáda zo slovenského jazyka

Začiatok školského roka je pre mnohých žiakov náročný. Musia sa zmieriť so skorým ranným vstávaním, domácou prípravou do školy i poslušným správaním počas vyučovania. Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí si obľúbili slovenčinu, už na konci septembra začínajú s prípravou na školské kolo OSJ. V tomto roku sa šk. kolo uskutočnilo 15. 10. 2021 on-line formou. Žiaci mali na

By |2021-11-19T06:51:06+00:00November 18th, 2021|Aktuality|Comments Off on Olympiáda zo slovenského jazyka

Ako si vytvoriť rodičovské konto na EduPage

Milí rodičia, v tomto návode dostanete odpoveď  „prečo a ako“ je dôležité mať vytvorené rodičovské konto. Mnohí  z Vás už rodičovské konto majú  a aktívne ho aj využívajú, či už pri prezeraní známok, resp. sledovaní rôznych správ, potvrdzovaním rôznych súhlasov, záujmov atď. Ale niektorí toto konto ešte stále nemajú a obrátili sa na nás, aby sme aj im umožnili si to

By |2021-10-04T07:38:54+00:00October 1st, 2021|Aktuality|Comments Off on Ako si vytvoriť rodičovské konto na EduPage

Európsky deň jazykov

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ „As many languages you know, as many times you are a human being.“ „So viele sprächen du kannst, so viel mal bist du ein Mensch.“ „Skoľka jazikof ty umeješ, stoľka krat si člavjekom.“ „Ta keľo reči znaš, ta teľo ras ši čľovekom.“   Vo svete existuje 6000 – 7000 jazykov.

By |2021-09-29T05:54:37+00:00September 28th, 2021|Aktuality|Comments Off on Európsky deň jazykov

Voľby do Rady do školy

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle §24 a §25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení, na základe ukončenia funkčného obdobia Rady školy pri ZŠ Okružná 17 v Michalovciach,

By |2021-09-10T11:19:40+00:00September 10th, 2021|Aktuality|Comments Off on Voľby do Rady do školy
Go to Top