Veľkonočné tvorenie na hodine techniky

Detská nápaditosť, fantázia a kreativita sú nekonečné. Vedú k vytváraniu úžasných a jedinečných dielok, ktoré potešia oči, pohladia dušu a zároveň skrášlia okolie. Neveríte?  Výstava výrobkov Vašich detí vo vestibule školy Vás o tom určite presvedčí.  

By |2023-03-22T09:12:57+00:00March 22nd, 2023|Aktuality|Comments Off on Veľkonočné tvorenie na hodine techniky

Zápis do 1. ročníka

  Milí rodičia budúcich prvákov !   ZÁPIS detí do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa uskutoční  3. apríla – 28. apríla 2023  od 8.00 hod.- 15.00 hod.   V súlade s legislatívou musia prísť na zápis obaja zákonní zástupcovia, pokiaľ to nie je možné, je nutné doniesť vyhlásenie: / Vyhlásenie Príloha č. 1 –

By |2023-03-21T07:37:44+00:00March 20th, 2023|Aktuality|Comments Off on Zápis do 1. ročníka

Riaditeľské voľno !

Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17, Michalovce Vám týmto oznamuje, že dňa  22.3.2023  v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z § 150 ods.5 ,udeľuje riaditeľské voľno žiakom   5. – 8. ročníka  z dôvodu Testovania 9.                                            

By |2023-03-20T08:29:50+00:00March 20th, 2023|Aktuality|Comments Off on Riaditeľské voľno !

Tvorivé dielne 2023

„ŠESTKA Váš šiesty zmysel“ – pozvánka na Tvorivé dielne V stredu 16. marca Základná škola Okružná 17 v Michalovciach otvorí svoje brány pre rodičov a  budúcich prváčikov. Od 15.30 sa na Vás tešia pani učiteľky, vychovávateľky i náš Špeciálny podporný tím. Na 6-tich stanovištiach Vám pani učiteľky predstavia vyučovacie metódy, ktoré na našej škole využívame: Klasické vyučovanie Inovatívne

By |2023-03-16T17:15:57+00:00March 14th, 2023|Aktuality|Comments Off on Tvorivé dielne 2023

Podporme našu ŠESTKU v súťaži s Kauflandom

V tomto období spoločnosť Kaufland spustila novú akciu s názvom EKOBÚK. Okrem toho môžete zbierať nálepky a lepiť ich do nálepkovej knižky .... môžete aj HLASOVAŤ za našu ZŠ Okružná 17 v Michalovciach a pomôcť tak získať pre nás všetkých zaujímavé ceny ... Altánky, Interaktívne tabule a Záhradné stoly. Ako na to? Viac v linku:  https://ekobuk.sk/

By |2023-03-11T11:27:18+00:00March 4th, 2023|Aktuality|Comments Off on Podporme našu ŠESTKU v súťaži s Kauflandom

Nemeckí priatelia na návšteve u nás

Do projektu Erasmus+  sa naša škola zapojila spolu s tromi partnerskými školami z Talianska, Španielska a Nemecka. Vybrali sme si spoločnú tému, ktorá sa zameriava na skúmanie vody  „Water can make a difference – we can make a difference“.  Tento projekt Erasmus +, nám ponúka príležitosť spolupracovať v medzinárodných európskych tímoch a rozšíriť si tak kompetencie v oblasti cudzích jazykov (angličtina). Naši študenti tak majú

By |2023-03-04T10:05:49+00:00March 2nd, 2023|Aktuality|Comments Off on Nemeckí priatelia na návšteve u nás

Karneval na ŠESTKE

Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy a  karnevalov. Aj tento rok pani vychovávateľky zorganizovali v našich oddeleniach pre žiakov poobedie plné zábavy, hier a tanca.  Deti sa prezliekli do rôznych karnevalových masiek a dokázali, že fantáziu majú naozaj bezhraničnú.  Veď posúďte sami ....  

By |2023-02-22T15:37:13+00:00February 22nd, 2023|Aktuality|Comments Off on Karneval na ŠESTKE

Návšteva na hodine nemčiny

Dňa 17.02.2023 sme na našej škole privítali pani  Biačkovú a dobrovoľníčku Marlene z gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Marlene je rodená Nemka z Berlína a na Gymnáziu P. Horova pôsobí ako dobrovoľníčka a pomáha žiakom s nemčinou. V rámci hodiny nemeckého jazyka navštívila triedu 9.B a 9.C, kde odučili s p. Biačkovou hodinu. Naši žiaci

By |2023-02-22T15:23:57+00:00February 22nd, 2023|Aktuality|Comments Off on Návšteva na hodine nemčiny
Go to Top