Voľby do Rady do školy

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle §24 a §25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení, na základe ukončenia funkčného obdobia Rady školy pri ZŠ Okružná 17 v Michalovciach,

By |2021-09-10T11:19:40+00:00September 10th, 2021|Aktuality|Comments Off on Voľby do Rady do školy

Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

Dňa 2.9.2021 sa prváčikovia sústredia na zadnom školskom dvore (asfaltová plocha) o 7:45, kde budú zaradení do tried. Ostatní žiaci 2.-9. ročníka sa zhromaždia pred školou na asfaltovej ploche o 8:00. Potom sa s triednymi učiteľmi presunú na zadný školský dvor. (alternatíva pekné počasie)   Ak by pršalo, prváčikovia prídu do telocvične školy a tam

By |2021-08-30T13:43:44+00:00August 30th, 2021|Aktuality|Comments Off on Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

Tlačivo o bezpríznakovosti

Tlačivo o bezpríznakovosti musia žiaci priniesť 2.9. 2021 do školy. Tlačivo o bezpríznakovosti   Vyhlásenie o bezpríznakovosti môžete potvrdiť aj cez Edupage v ponuke Žiadosti/Vyhlásenia.

By |2021-08-30T14:07:13+00:00August 30th, 2021|Aktuality|Comments Off on Tlačivo o bezpríznakovosti

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu

Rodičia môžu požiadať dotáciu na stravu pre svoje dieťa do 8.9.2021. Bližšie info v dokumente nižšie. Dokument dotácia na obed Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

By |2021-08-30T13:41:39+00:00August 28th, 2021|Aktuality|Comments Off on Nárok na poskytnutie dotácie na stravu

Zisťovanie záujmu o domáce testy

Rodičia môžu cez rodičovské konto na Edupage prejaviť záujem o domáce testy pre deti. Po prihlásení do konta  sa cez tlačidlo Prihlasovanie a potom cez ponuku Pridelené akcie na vyplnenie, môžete potvrdiť záujem pre svoje dieťa. Prihlasovacie údaje do rodičovských kont tvorí prihlasovacie meno, to je email, ktorý ste zadali a na neho vám prišlo

By |2021-08-30T09:48:39+00:00August 27th, 2021|Aktuality|Comments Off on Zisťovanie záujmu o domáce testy

Letný denný mestský tábor

Letný denný mestský tábor na našej škole ZŠ Okružná 17 v dvoch turnusoch: Termín : 1. 7. – 9. 7. 2021 (6 pracovných dní)                9. 8. – 13. 8. 2021 (5 pracovných dní)                v čase : od 7:00 do 16:00  

By |2021-06-03T08:17:53+00:00June 3rd, 2021|Aktuality|Comments Off on Letný denný mestský tábor

Písmo Comenia Script

V našej škole píšu žiaci aj písmom Comenia Script. Písmo vychádza v ústrety súčasným potrebám detí, ktoré už pred pubertou jednoťažné písmo opúšťajú. To sa týka už aj detí na 1. stupni ZŠ. Jednoduchšie písmo pomáha viac porozumieť textu, než písmo zložitejšie, ktoré môže odvádzať pozornosť od obsahu. Comenia Script nie sú tlačené písmená (mýtus),

By |2021-05-19T21:12:19+00:00May 19th, 2021|Aktuality|Comments Off on Písmo Comenia Script
Go to Top