Medzinárodný deň vtáctva

V rámci Medzinárodného dňa vtáctva sa žiaci IV. C triedy dňa 11.4.2024 zúčastnili prednášky so zoológom Martinom Danilákom v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Videozáznam

By |2024-04-16T13:16:26+00:00April 16th, 2024|Aktuality|Comments Off on Medzinárodný deň vtáctva

Úspešné reprezentuje

Blahoželáme!  Vivianne Kufová, žiačka 9. D triedy, po víťazstve v okresnom kole Biologickej olympiády kategórie C, získala prvé miesto aj v krajskom kole Biologickej olympiády. Je tiež víťazkou celoslovenského korešpondenčného seminára z biológie Terabio. A to nie je všetko! Rovnako úspešná bola aj na okresných kolách Fyzikálnej a Chemickej olympiády, kde postúpila na krajské kolá.

By |2024-04-11T08:18:27+00:00April 9th, 2024|Aktuality|Comments Off on Úspešné reprezentuje

Svetový deň vody

Žiaci V.A si tento deň pripomenuli  prednáškou v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Zaujímavým programom nás sprevádzala pani Želísková, ktorá sa v múzeu stará o prírodovednú časť. Naši žiaci sa z prednášky dozvedeli veľa nových a zaujímavých vecí. Spoznali život vo vode aj pri vode. Mali možnosť pozorovať planktón pod mikroskopom, spoznať ryby aj vodné vtáky.

By |2024-03-25T13:44:01+00:00March 22nd, 2024|Aktuality|Comments Off on Svetový deň vody

Riaditeľské voľno !

Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17, Michalovce Vám týmto oznamuje, že dňa  20.3.2024  v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z § 150 ods.5 ,udeľuje riaditeľské voľno žiakom   5. – 8. ročníka  z dôvodu Testovania 9.                                            

By |2024-03-13T07:44:32+00:00March 13th, 2024|Aktuality|Comments Off on Riaditeľské voľno !

Informácie pre predškolákov

Pozvánka na Zábavno náučné popoludnie na ŠESTKE V štvrtok 21. marca Základná škola Okružná 17 v Michalovciach otvorí svoje brány pre rodičov a  budúcich prváčikov. Od 15.30 sa na Vás tešia pani učiteľky, vychovávateľky i náš Špeciálny podporný tím. Na 6-tich stanovištiach Vám pani učiteľky predstavia vyučovacie metódy, ktoré na našej škole využívame: Klasické vyučovanie Triedy pre nadané

By |2024-03-13T07:59:18+00:00March 13th, 2024|Aktuality|Comments Off on Informácie pre predškolákov

ENTER micro:tours

Žiaci 7. ročníka a tried 6.D a 5.D sa zúčastnili podujatia ENTER micro:tours (organizované občianskym združením Aj ty v IT), ktorého cieľom je naučiť deti využívať digitálne technológie tvorivo i tímovo a sprístupniť programovanie prostredníctvom micro:bitov. Žiaci riešili 16 úloh , ktorých vyriešením odhalili tajnú správu, za čo dostali malú odmenu. V závere si zhotovili pohľadnicu s LED diódou, ktorá sa prijemnom

By |2024-03-13T07:58:53+00:00March 11th, 2024|Aktuality|Comments Off on ENTER micro:tours

2% z daní

Vážení rodičia! Dovoľte, aby sme Vás aj tohto roku oslovili s prosbou darovať 2 % dane z príjmu fyzických a právnických osôb občianskemu združeniu s názvom „SRRZ Rodičovské združenie pri VI. ZŠ“. Vaše poukázané finančné prostriedky použijeme na : modernizáciu vyučovacieho procesu na podporu zdravia na podporu spolupráce s rodinou Ďakujeme. Rodičovská rada a Riaditeľstvo

By |2024-03-04T12:45:26+00:00March 4th, 2024|Aktuality|Comments Off on 2% z daní

Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni

Pred odchodom na jarné prázdniny sa aj na našej škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslav Kubín. Prinášame Vám fotogalériu a výsledky z 1. stupňa v kategórii poézia a próza. Blahoželáme POÉZIA: 1.miesto Šarlota Špiváková 3.B 2.miesto Amanda Kelemenová 3.D                  Ella Rošková 2.B 3.miesto Karin Orlejová 3.A    

By |2024-03-19T11:04:19+00:00March 3rd, 2024|Aktuality|Comments Off on Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni
Go to Top