Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety bude uskutočňovať obsahovú prestavbu vzdelávania na základných školách a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Realizuje ho Ústav informácií a prognóz školstva a financovaný je z prostriedkov operačného programuVzdelávanie.

Národný projekt sa bude koncentrovať najmä na:

  • inováciu obsahu a metódy výučby s dôrazom na využívanie digitalizovaného obsahu;
  • zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch;
V rámci národného projektu bude možné nakúpiť zariadenie a vybavenie, pričom tento nákup musí byť previazaný a súvisieť s aktivitami projektu, musí byť ich neoddeliteľnou súčasťou. Zároveň musí byť toto zariadenie a vybavenie využiteľné pre účely projektu aj z pohľadu udržateľnosti výsledkov projektu.

 

zdroj: ÚIPŠ