VYUČOVACIE HODINY A PRESTÁVKY

 

1. hodina: 7.00 – 7.45

prestávka: 5 minút

2. hodina: 7.50 – 8.35

prestávka: 5 minút

3. hodina: 8.40 – 9.25

prestávka: 15 minút

4. hodina: 9.40 – 10.25

prestávka: 5 minút

5. hodina: 10.30 – 11.15

prestávka: 30 minút

6. hodina: 11.45 – 12.30

prestávka: 20 minút

7. hodina: 12.50 – 13.35

prestávka: 5 minút

8. hodina: 13.40 – 14.25