Klikni na nasledujúci odkaz:

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za šk. rok 2022_2023