V rámci Medzinárodného dňa vtáctva sa žiaci IV. C triedy dňa 11.4.2024 zúčastnili prednášky so zoológom Martinom Danilákom v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

Videozáznam