Žiaci 7. ročníka a tried 6.D a 5.D sa zúčastnili podujatia ENTER micro:tours (organizované občianskym združením Aj ty v IT), ktorého cieľom je naučiť deti využívať digitálne technológie tvorivo i tímovo a sprístupniť programovanie prostredníctvom micro:bitov. Žiaci riešili 16 úloh , ktorých vyriešením odhalili tajnú správu, za čo dostali malú odmenu. V závere si zhotovili pohľadnicu s LED diódou, ktorá sa prijemnom pritlačení rozsvietila.