Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17, Michalovce Vám týmto oznamuje, že dňa  20.3.2024  v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z § 150 ods.5 ,udeľuje riaditeľské voľno žiakom   5. – 8. ročníka  z dôvodu Testovania 9.

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                             Riaditeľstvo ZŠ Okružná 17, Michalovce