Vedecké stánky

„Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody.“                                                            Albert Einstein   Dobrodružná cesta za poznávaním tajov vedy a techniky   Pedagógovia Základnej školy Okružná 17, Michalovce pripravili

By |2023-11-13T08:33:49+00:00November 13th, 2023|Aktuality|Comments Off on Vedecké stánky

Oznámenie o vyhlásení volieb do školského parlamentu

Oznámenie o vyhlásení volieb do školského parlamentu Rada školy pri ZŠ Okružná 17 v Michalovciach v spolupráci s koordinátormi ŠP vyhlasuje voľby do Školského parlamentu pre školský rok 2023/2024. Kandidáti si môžu vyzdvihnúť a odovzdať prihlášku do 15.11.2023 v kabinete geo-dej u pani učiteľky Sedlákovej a Hičovej. Voľby budú prebiehať osobným hlasovaním dňa 21.11.2023. Voliť

By |2023-11-10T13:16:43+00:00November 10th, 2023|Aktuality|Comments Off on Oznámenie o vyhlásení volieb do školského parlamentu

Lego Race

Dňa 24. 10. 2023 sa na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach uskutočnila tradičná a našimi žiakmi veľmi obľúbená súťa LEGO RACE.. Súťažilo sa v dvoch súťažiach: Lego futbal a Jazda po čiare. Súťaže sa zúčastnili tímy: Dafka (Dominik Kočan, Richard Tabiš, Peter Ivaničko – 9.d) Horňakovci (Martin Kolesár, Juraj Leško, Filip Kohút – 8.d) Misahal

By |2023-10-27T09:48:22+00:00October 27th, 2023|Aktuality|Comments Off on Lego Race

Upútavka k XV. Žiackej vedeckej konferencii

POZVÁNKA "Po kroku k pokroku" je hlavnou témou v poradí už XV. Žiackej vedeckej konferencie, ktorú každoročne organizuje naša škola. Jej cieľom je hlavne rozšíriť poznatky žiakov, stimulovať ich záujem o vedu a techniku a vedľajším zámerom je vytvoriť priestor pre individuálny rozvoj žiakov a umožniť im prezentáciu svojej práce. Žiaci našej školy pripravujú pestrú

By |2023-10-28T17:42:22+00:00October 27th, 2023|Aktuality|Comments Off on Upútavka k XV. Žiackej vedeckej konferencii

Týždeň duševného zdravia na našej šestke

Týždeň duševného zdravia sme zahájili v druháckej triede presne v medzinárodný deň duševného zdravia 10.10.2023. Našou snahou bolo upriamiť pozornosť na to, že duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické, a je potrebné sa oň starať. Naši druháčikovia tak spoločne vytvorili plagáty na danú tému. Pri ich tvorbe sme sa o.i. rozprávali o tom, čo im dobíja energiu, čo

By |2023-10-27T09:42:28+00:00October 23rd, 2023|Aktuality|Comments Off on Týždeň duševného zdravia na našej šestke

Otvorená hodina pre predškolákov

Predškolácke Včeličky z XIII. MŠ sa  v utorok 17.10. prišli pozrieť na to, ako sa učia naši tretiaci. A čo našli v 3.A?  Žiakov, ktorí mali hodinu čítania a všade naokolo opice – veľké, malé, maľované, kreslené, plyšové, hovoriace.... Dokonca aj tie, o ktorých im tretiaci čítali z knihy Opice z našej police.  A išlo im to naozaj dobre. Včeličky zo škôlky počúvali a rozprávky

By |2023-10-20T12:40:37+00:00October 20th, 2023|Aktuality|Comments Off on Otvorená hodina pre predškolákov

Netradičné učenie so starými rodičmi

Dňa 18.októbra 2023 v  rámci „Októbra – mesiaca úcty k starším“ privítali žiaci 2.E triedy spolu s p. učiteľkou a p. vychovávateľkou vo svojej triede vzácnu návštevu –  starých rodičov.  Potešili ich nielen pekným darčekom, ktorý pre nich pripravili, ale aj kultúrnym programom, ukážkou čítania a na záver spoločnou prípravou chutného ovocného pohára. Starí rodičia načerpali od detí veľa

By |2023-10-20T12:37:07+00:00October 20th, 2023|Aktuality|Comments Off on Netradičné učenie so starými rodičmi

Reprezentantky v hádzanej na šestke

10. októbra 2023 na našu školu zavítali reprezentantky SR v hádzanej, aby našim dievčatám v športových triedach ale aj mladším, povedali niečo o sebe. Beseda sa niesla  v príjemnej a zábavnej atmosfére, kde mali naše žiačky pripravené otázky pre  svoje športové vzory. Všetko to vyvrcholilo autogramiádou a spoločným fotením.    Video k promo akcii  

By |2023-10-16T11:47:16+00:00October 16th, 2023|Aktuality|Comments Off on Reprezentantky v hádzanej na šestke

14. Deň hrania v SR

V predposlednú septembrovú sobotu, 23. 9. 2023, sa uskutočnili aktivity 14. Dňa hrania v SR. Vyhlasovateľom bola, už tradične, Vedecká hračka, o. z.. Pripomenuli sme si význam a dôležitosť hrania v živote každého človeka. Dobrovoľní organizátori pripravili v rámci možností na rôznych vhodných miestach (na dvore, v prírode, domácnosti či inde) originálnu hrovú aktivitu –

By |2023-10-09T12:14:16+00:00October 9th, 2023|Aktuality|Comments Off on 14. Deň hrania v SR
Go to Top