Viem, čo neviem

  Dňa 3.5.2024 na ZŠ Okružná 17, Michalovce sa konala mestská súťaž „Viem, čo neviem“. Súťažili žiaci mestských škôl štvrtého a ôsmeho ročníka   Vyhodnotenie:   Žiaci kategórie I.  súťažili individuálne v teoretickej časti z prírodovedy a vlastivedy, kde mohli získať maximálny počet bodov spolu  - 100 V praktickej časti (určovanie živočíchov a rastlín) mohli získať maximálny počet  - 20

By |2024-05-06T12:45:17+00:00May 3rd, 2024|Aktuality|Comments Off on Viem, čo neviem

7.D v Blave

NEZABUDNUTEĽNÉ 3 DNI V BRATISLAVE ŽIAKOV VII.D   V nedeľu 28.4. ráno sme vlakom vyrazili z Michaloviec do Košíc, kde nás čakal prestup na takmer 6-hodinovú cestu do Bratislavy. Cesta bola síce dlhá a vyčerpávajúca, no nakoniec sme sa úspešne dostali do cieľa. Po príchode na hlavnú stanicu v Bratislave sme sa vydali k pamätníku Slavín,

By |2024-05-06T11:38:12+00:00May 3rd, 2024|Aktuality|Comments Off on 7.D v Blave

Medzinárodný deň vtáctva

V rámci Medzinárodného dňa vtáctva sa žiaci IV. C triedy dňa 11.4.2024 zúčastnili prednášky so zoológom Martinom Danilákom v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Videozáznam

By |2024-04-16T13:16:26+00:00April 16th, 2024|Aktuality|Comments Off on Medzinárodný deň vtáctva

Úspešné reprezentuje

Blahoželáme!  Vivianne Kufová, žiačka 9. D triedy, po víťazstve v okresnom kole Biologickej olympiády kategórie C, získala prvé miesto aj v krajskom kole Biologickej olympiády. Je tiež víťazkou celoslovenského korešpondenčného seminára z biológie Terabio. A to nie je všetko! Rovnako úspešná bola aj na okresných kolách Fyzikálnej a Chemickej olympiády, kde postúpila na krajské kolá.

By |2024-04-11T08:18:27+00:00April 9th, 2024|Aktuality|Comments Off on Úspešné reprezentuje

Svetový deň vody

Žiaci V.A si tento deň pripomenuli  prednáškou v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Zaujímavým programom nás sprevádzala pani Želísková, ktorá sa v múzeu stará o prírodovednú časť. Naši žiaci sa z prednášky dozvedeli veľa nových a zaujímavých vecí. Spoznali život vo vode aj pri vode. Mali možnosť pozorovať planktón pod mikroskopom, spoznať ryby aj vodné vtáky.

By |2024-03-25T13:44:01+00:00March 22nd, 2024|Aktuality|Comments Off on Svetový deň vody

Riaditeľské voľno !

Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17, Michalovce Vám týmto oznamuje, že dňa  20.3.2024  v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z § 150 ods.5 ,udeľuje riaditeľské voľno žiakom   5. – 8. ročníka  z dôvodu Testovania 9.                                            

By |2024-03-13T07:44:32+00:00March 13th, 2024|Aktuality|Comments Off on Riaditeľské voľno !

Informácie pre predškolákov

Pozvánka na Zábavno náučné popoludnie na ŠESTKE V štvrtok 21. marca Základná škola Okružná 17 v Michalovciach otvorí svoje brány pre rodičov a  budúcich prváčikov. Od 15.30 sa na Vás tešia pani učiteľky, vychovávateľky i náš Špeciálny podporný tím. Na 6-tich stanovištiach Vám pani učiteľky predstavia vyučovacie metódy, ktoré na našej škole využívame: Klasické vyučovanie Triedy pre nadané

By |2024-03-13T07:59:18+00:00March 13th, 2024|Aktuality|Comments Off on Informácie pre predškolákov
Go to Top