Video XV. ŽVK

Reportáž zo ŽVK

„Na svete je jedna reč, ktorej všetci rozumejú.

Je to jazyk nadšenia, vecí urobených s láskou a chuťou,

túžbou dosiahnuť to, o čom snívame“.

                                     PauloCoelho

 

                  XV. Žiacka vedecká konferencia

 „Po kroku k pokroku“, bola hlavná téma v poradí už pätnástej žiackej vedeckej konferencie žiakov ZŠ Okružná 17, Michalovce, ktorá sa konala 9. novembra 2023 nielen pre žiakov školy, ale aj pre rodičov, starých rodičov, širokú verejnosť a všetkých nadšencov vedy. Garantom žiackej vedeckej konferencie bol riaditeľ školy, pán Mgr. Martin Nebesník.

Počas konferencie sa žiaci a prítomní hostia dozvedeli veľa zaujímavého z rôznych oblastí života.

Žil raz jeden múdry človek a myslel. Až vymyslel fúrik. Prišli ďalší a tiež mysleli – vymysleli žiarovku, telefón, auto, televíziu. Veci, ktoré berieme ako samozrejmosť a svoj každodenný život si bez nich už nevieme predstaviť. Práve tieto spomenuté vynálezy, ale aj mnoho ďalších, predstavili žiačky VII. D triedy – Laura Karpáčová a Miriam Vargová.

Žiačka IV. D triedy Lilien Vargová, prítomným priblížila fascinujúci svet čokolády, jej históriu od Mayov a Aztékov až po súčasnosť.

Sú okolo nás, a predsa ich nepoznáme – bol názov príspevku žiaka IX. A triedy Mateja Šelepca, ktorý sa zameral na chémiu. Zodpovedal na otázku, čo sa stalo s chemickými prvkami po veľkom tresku, prezentoval nové chemické prvky a ich zlúčeniny, ktoré využívame v našom každodennom živote.

Hračky – sprevádzajú nás odmalička, sú určené na hranie, podporujú rozvoj pohybových, duševných a socializačných schopností. Hrou sa každý učí poznávať svet a zároveň mu porozumieť. Cestou poznávania hračiek nás previedla žiačka V. D triedy – Vanesa Vargová, ktorá nám porozprávala o hračkách a ich bohatej histórii.

Ing. Beáta Puobišová – predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka, predstavila niekoľko reálnych vedeckých hračiek a ich vynálezov, na ktoré boli udelené, či zaregistrované rôzne druhy priemyselno – právnej ochrany.

Počasie je dôležitou súčasťou nášho života, chápe sa ako stav troposféry, lebo tá je človeku najbližšie a bezprostredne ho obklopuje. Veľká pozornosť sa venuje hlavne predpovedi počasia, pretože počasie ovplyvňuje všetky ľudské činnosti. Richard Čornej, študent Gymnázia Pavla Horova, našej družobnej školy, sa venoval počasiu a vo svojom príspevku prítomných oboznámil s vlastnými meraniami a výsledkami získanými zhotovenou meteostanicou, ktoré boli porovnávané s údajmi SHMÚ.

Tretia planéta slnečnej sústavy je Zem. Tá modro-zelená, nádherná, jednoducho – tá naša. Žijeme na nej, obdivujeme ju, objavujeme, ale chránime ju? O ochrane planéty, obnoviteľných zdrojoch energie, ale aj o elektromobiloch porozprával Filip Hakaj, študent 3. ročníka Strednej odbornej školy technickej, našej druhej družobnej školy.

Náš ďalší hosť, Mgr. Michaela Skúpa PhD.– lektorka Úradu priemyslelného vlastníctva SR, sa vo svojej prezentácii venovala patentom a ich histórii.

Za ústretovosť a podporu patrí veľká vďaka pánovi riaditeľovi Mgr. M. Nebesníkovi a tímu učiteliek pani Mgr. A. Nahálkovej, Mgr. S. Tomášovej Czetöovej, PaedDr. D. Hamarikovej, Mgr. I. Hudákovej, RNDr. Š. Sabolovej a PaedDr. R. Záborskej  za zrealizovanie tejto konferencie.

 

Všetci zúčastnení potvrdili, že prežili zaujímavé popoludnie, veľa nového sa dozvedeli a zároveň rozšírili obzor svojho poznania.