Oznámenie o vyhlásení volieb do školského parlamentu

Rada školy pri ZŠ Okružná 17 v Michalovciach v spolupráci s koordinátormi ŠP vyhlasuje voľby do Školského parlamentu pre školský rok 2023/2024. Kandidáti si môžu vyzdvihnúť a odovzdať prihlášku do 15.11.2023 v kabinete geo-dej u pani učiteľky Sedlákovej a Hičovej.
Voľby budú prebiehať osobným hlasovaním dňa 21.11.2023. Voliť môžu všetci žiaci školy druhého stupňa, ktorí môžu na hlasovacej listine zakrúžkovať maximálne štyroch kandidátov. Ak zakrúžkujú viac kandidátov, hlasovací lístok je neplatný.