Našu školu navštívil Mikuláš so svojím tradičným sprievodom. Anjelici i čertíci sa poriadne vyšantili. Popri zábave nezabudli ani na prácu. Deťom zarecitovali krásne básne, deti si s nimi zaspievali veselé pesničky.

     Ani Mikuláš nezaháľal – tento rok zaspieval deťom aj on. Isto sa dlho pripravoval, lebo mu to išlo veľmi dobre. Aj keď sa anjeli s čertíkmi veľakrát pohádali, v závere  programu sa pomerili a spoločne zatancovali nádherný tanec. Mikuláš deti pochválil a rozdal sladké darčeky.

       Veríme, že sa k nám vráti aj o rok.