Týždeň duševného zdravia sme zahájili v druháckej triede presne v medzinárodný deň duševného zdravia 10.10.2023. Našou snahou bolo upriamiť pozornosť na to, že duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické, a je potrebné sa oň starať. Naši druháčikovia tak spoločne vytvorili plagáty na danú tému. Pri ich tvorbe sme sa o.i. rozprávali o tom, čo im dobíja energiu, čo im robí radosť a čo im pomáha v neľahkých situáciách dvihnúť náladu. 

Ďalšou aktivitou zameranou na duševné zdravie bol relaxačný deň pre našu školu, organizovaný školskou psychologičkou a sociálnou pedagogičkou. Sedem tried malo možnosť zažiť riadenú relaxáciu a okúsiť tvorbu fraktálnej kresby, ktorá sa používa v arteterapii. Cez prestávky mali žiaci možnosť prísť sa porozprávať, oddýchnuť a načerpať sily pri oddychových aktivitách v tichom a príjemnom prostredí spoločenskej miestnosti, v prítomnosti aromalampy či relaxačnej hudby. 

Ďalší týždeň sme pre našich deviatakov naplánovali zážitkový preventívny workshop v spolupráci s o.z. Integra Michalovce. Preventívny školský program s názvom „šialený no a?“, bol o téme duševného zdravia, duševných chorobách a zdrojoch pomoci, ktoré nám pripomínajú, že pomoc vždy existuje. Asi najväčším prínosom bola návšteva živej knižnice, človeka, ktorý svojím osobným životným príbehom obohatil našich študentov.  

Záverečnou akciou na danú tému bola exkurzia do novootvoreného Connect Klubu Michalovce. Klub známeho IP-čka ponúka mladým ľuďom dostupnú pomoc, psychologické služby ako aj rôzne prednášky, diskusie, workshopy či ježkoterapiu. Je to priestor, ktorý spája mladých ľudí s komunitou a odborníkmi, ktorí ich môžu podporiť, usmerniť a pomôcť, keď je to potrebné. 

Našim žiakom sa v klube K-áčka veľmi páčilo. Po predstavení klubu si vyskúšali VR (virtuálnu realitu), rôzne terapeutické aktivity či hry, online hry, ako aj bezpečný priestor na spájanie a prepájanie sa v rozhovoroch. Na záver si svoje fotky zvečnili na stene „selfie návštevníkov“, a ako uviedli, určite priestory K-áčka v budúcnosti navštívia.