POZVÁNKA

“Po kroku k pokroku” je hlavnou témou v poradí už XV. Žiackej vedeckej konferencie, ktorú každoročne organizuje naša škola. Jej cieľom je hlavne rozšíriť poznatky žiakov, stimulovať ich záujem o vedu a techniku a vedľajším zámerom je vytvoriť priestor pre individuálny rozvoj žiakov a umožniť im prezentáciu svojej práce.

Žiaci našej školy pripravujú pestrú paletu prezentácií, ktoré sa budú týkať rôznych oblastí vedy, fyziky, chémie, dejepisu, geografie i biológie.

Vydajte sa s nami na cestu za vedou a technikou dňa 9. novembra o 16.00 hodine a zažite atmosféru pravej vedeckej konferencie.

 

Žiacka vedecká konferencia bude naživo vysielaná na stanici Televízia Zemplín dňa 9. novembra 2023 o 16:00.

 

Upútavka k XV. Žiackej vedeckej konferencií