Predškolácke Včeličky z XIII. MŠ sa  v utorok 17.10. prišli pozrieť na to, ako sa učia naši tretiaci. A čo našli v 3.A?  Žiakov, ktorí mali hodinu čítania a všade naokolo opice – veľké, malé, maľované, kreslené, plyšové, hovoriace…. Dokonca aj tie, o ktorých im tretiaci čítali z knihy Opice z našej police.  A išlo im to naozaj dobre. Včeličky zo škôlky počúvali a rozprávky o opičkách sa im veľmi páčili. Okrem toho si s tretiakmi zaspievali, zatancovali a zahrali sa na naozajstnú džungľu.  Za odmenu dostali predškoláci krásne papierové opičky, ktoré pre nich naši tretiaci vyrobili na hodine výtvarnej výchovy.