Olympiáda zo slovenského jazyka

Začiatok školského roka je pre mnohých žiakov náročný. Musia sa zmieriť so skorým ranným vstávaním, domácou prípravou do školy i poslušným správaním počas vyučovania. Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí si obľúbili slovenčinu, už na konci septembra začínajú s prípravou na školské kolo OSJ. V tomto roku sa šk. kolo uskutočnilo 15. 10. 2021 on-line formou. Žiaci mali na

By |2021-11-19T06:51:06+00:00November 18th, 2021|Aktuality|Comments Off on Olympiáda zo slovenského jazyka

Ako si vytvoriť rodičovské konto na EduPage

Milí rodičia, v tomto návode dostanete odpoveď  „prečo a ako“ je dôležité mať vytvorené rodičovské konto. Mnohí  z Vás už rodičovské konto majú  a aktívne ho aj využívajú, či už pri prezeraní známok, resp. sledovaní rôznych správ, potvrdzovaním rôznych súhlasov, záujmov atď. Ale niektorí toto konto ešte stále nemajú a obrátili sa na nás, aby sme aj im umožnili si to

By |2021-10-04T07:38:54+00:00October 1st, 2021|Aktuality|Comments Off on Ako si vytvoriť rodičovské konto na EduPage

Európsky deň jazykov

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ „As many languages you know, as many times you are a human being.“ „So viele sprächen du kannst, so viel mal bist du ein Mensch.“ „Skoľka jazikof ty umeješ, stoľka krat si člavjekom.“ „Ta keľo reči znaš, ta teľo ras ši čľovekom.“   Vo svete existuje 6000 – 7000 jazykov.

By |2021-09-29T05:54:37+00:00September 28th, 2021|Aktuality|Comments Off on Európsky deň jazykov

Voľby do Rady do školy

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle §24 a §25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení, na základe ukončenia funkčného obdobia Rady školy pri ZŠ Okružná 17 v Michalovciach,

By |2021-09-10T11:19:40+00:00September 10th, 2021|Aktuality|Comments Off on Voľby do Rady do školy

Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

Dňa 2.9.2021 sa prváčikovia sústredia na zadnom školskom dvore (asfaltová plocha) o 7:45, kde budú zaradení do tried. Ostatní žiaci 2.-9. ročníka sa zhromaždia pred školou na asfaltovej ploche o 8:00. Potom sa s triednymi učiteľmi presunú na zadný školský dvor. (alternatíva pekné počasie)   Ak by pršalo, prváčikovia prídu do telocvične školy a tam

By |2021-08-30T13:43:44+00:00August 30th, 2021|Aktuality|Comments Off on Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

Tlačivo o bezpríznakovosti

Tlačivo o bezpríznakovosti musia žiaci priniesť 2.9. 2021 do školy. Tlačivo o bezpríznakovosti   Vyhlásenie o bezpríznakovosti môžete potvrdiť aj cez Edupage v ponuke Žiadosti/Vyhlásenia.

By |2021-08-30T14:07:13+00:00August 30th, 2021|Aktuality|Comments Off on Tlačivo o bezpríznakovosti

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu

Rodičia môžu požiadať dotáciu na stravu pre svoje dieťa do 8.9.2021. Bližšie info v dokumente nižšie. Dokument dotácia na obed Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

By |2021-08-30T13:41:39+00:00August 28th, 2021|Aktuality|Comments Off on Nárok na poskytnutie dotácie na stravu

Zisťovanie záujmu o domáce testy

Rodičia môžu cez rodičovské konto na Edupage prejaviť záujem o domáce testy pre deti. Po prihlásení do konta  sa cez tlačidlo Prihlasovanie a potom cez ponuku Pridelené akcie na vyplnenie, môžete potvrdiť záujem pre svoje dieťa. Prihlasovacie údaje do rodičovských kont tvorí prihlasovacie meno, to je email, ktorý ste zadali a na neho vám prišlo

By |2021-08-30T09:48:39+00:00August 27th, 2021|Aktuality|Comments Off on Zisťovanie záujmu o domáce testy
Go to Top