Exkurzia – vodárenské zariadenie VVS, a. s. závod Michalovce

Žiaci 6. a 7. ročníka 18. 3. 2019 navštívili Environmentálne vodárenské vzdelávacie zariadenie VVS, a.s. závod Michalovce, kde sa bližšie zoznámili s prácou vodárenskej spoločnosti. V rámci exkurzie a interaktívnej výučby bolo pre žiakov pripravené premietanie náučných filmov o úprave vôd, o montáži vodovodného potrubia, či výstavbe vodnej nádrže Starina. Priestory vzdelávacieho zariadenia nám ponúkli pohľad do histórie, kde žiaci mohli obdivovať zrekonštruované autentické veliace stredisko, tzv. dispečing z obdobia 50. rokov 20. storočia. V zbierke možno nájsť aj mapy, plány a technickú dokumentáciu z konca 19. storočia, najstaršie dochované písomnosti a fotografie o výstavbe vodovodov a kanalizácií na Zemplíne. Súčasťou vzdelávacieho zariadenia je aj laboratórium na monitorovanie čistoty vody, vybavené autentickými prístrojmi od roku 1966.

Žiakom sa expozície páčili. Plánujú sa do centra vrátiť počas otvorených dní spolu  s rodičmi. Pedagógovia oceňujú ústretovosť a odbornosť personálu. Určite sa vrátia aj s ďalšími žiakmi.

 

EKO upratovanie

Chystáte sa na veľké jarné upratovanie?  Členovia Kolégia Zelenej školy  spolu s členmi krúžku Šikovný chemik pripravili pre svojich spolužiakov, rodičov a aj pánov učiteľov    niekoľko tipov, ako upratať svoju domácnosť lacnejšie a hlavne bez zbytočnej „chémie“. Vo vestibule školy ukázali záujemcom o EKO upratovanie ako vyčistiť koberec, drevený nábytok, sporák, podlahu, či práčku.

 

Ochutnávka bylinkových čajov

Naša príroda poskytuje veľa rôznych darov, ktoré sú pre človeka veľmi vzácne a užitočné. Jedným z týchto darov sú aj liečivé bylinky. Presvedčili sa o tom aj naši prváci z I.A a I.C na ochutnávke bylinkových čajov v našej školskej jedálni. Žiačky kolégia Zelenej školy si pre nich pripravili okrem ochutnávky aj zaujímavú prednášku spojenú s výstavkou týchto liečivých bylín. Takto mali žiaci možnosť vidieť, spoznať, vypočuť si, ale aj ochutnať rôzne bylinkové čaje.

 

Sme EKO

EKOŠKOLA, EKOTRIEDA…

Ako to vieme? Jednoducho. Stačilo nazrieť do tried a všetko vám o tom doslova šepkalo. Nádherné kvietky nás lákali, aby sme sa k nim ohli a vdýchli do seba ich úžasnú vôňu. Koľko ich druhov vlastne v škole máme? Neskutočne veľa. Všetko navôkol nás presviedčalo o tom, že naši žiaci vedia, ako sa správať k životnému prostrediu – vedia šetriť vodou, separovať plasty, recyklovať rôzne materiály a vytvoriť z nich nádherné dielka, ktoré nepotešia len detské oko, ale zároveň aj poslúžia. Komisia zložená zo žiakov mala ťažkú úlohu – vybrať spomedzi tried tie NAJ.

Toto sú výsledky:

I. stupeň:

I. miesto: I.B

II. miesto: I.D  

III. miesto: II.C

II. stupeň:

I. miesto: VI.C 

II. miesto: V.C  

III. miesto: VII.C

Výhercom srdečne gratulujeme!

 

Kde sa stráca voda

V tomto školskom roku sme mali triednu prezentáciu ročníkových prác v VII.D vo štvrtok 2. mája. Demonštrácie na ulici upozornia na environmentálne problémy našej Zeme. Človek  pochopí, čo sa deje, ak veci vidí. Pre pochopenie, kde sa voda stráca som vyrobila model. Je to zjednodušená skutočnosť. Použila som to, čo má takmer každé dieťa doma – LEGO. Aby som nemusela každému predvádzať pokus, natočila som ho. Ak Vás zaujíma, kde sa voda stráca, pozrite si moje  video.

Lujza Lea Lavriková

VIDEO – POKUS – klikni na odkaz