Dňa 21.9.2021 sa v našej škole konali voľby do rady školy.

 

Členovia rady školy: 

PaedDr. Renáta Záborská- predseda rady školy
MUDr. Štefan Kvak
MUDr. Maroš Eľko
Mgr. Mária Stričková
Ing. Eva Muchová
PaedDr. Dana Kočišková
Iveta Maňová
Ing. Miloš Hujdič 
MUDr. Martina Kolesárová
JUDr. Ivana Chládeková
Mgr. Iveta Kobová