SLÁVNOSTNÁ CERTIFIKÁCIA ZELENEJ ŠKOLY

Zelená škola je najväčším  vzdelávacím ekoprogramom na svete. Do tohto programu je zapojených viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. 

Našej základnej škole sa počas dvoch rokov podarilo úspešne zrealizovať všetkých sedem krokov k Zelenej škole, a preto sme 5. októbra 2017 na Technickej univerzite vo Zvolene s hrdosťou získali náš 1. certifikát Zelenej školy.

Slávnostného celoslovenského odovzdávania sa zúčastnili žiačky 9. ročníka – Michaela Kolesárová a Miriam Kotorová. Certifikácie sa zúčastnil aj prezident SR Andrej Kiska. Vo svojom príhovore sa poďakoval všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa snažia meniť a pretvárať svoje okolie ku krajšiemu a zelenšiemu.

Získaním certifikátu sa naše úsilie nekončí a my pokračujeme v začatej ceste.

Svetový deň vody

22. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Svetový deň vody.

Voda je najrozšírenejšou a najdôležitejšou látkou na svete, bez ktorej by život na Zemi nebol možný.

Aj preto si členovia Kolégia Zelenej školy pripravili niekoľko zaujímavých aktivít, ktorými chceli pripomenúť  svojim spolužiakom význam vody pre život na našej modrej planéte.

Žiaci 4. a  5. ročníka sa zúčastnili interaktívnej prednášky „Voda nad zlato“. Pripravili ju členovia Kolégia Martina Heimová – VIII.D a Samo Sočuvka – VIII.C.     

Keď sa mladší žiaci dozvedeli o nedostatku pitnej vody v africkej Keni, spoločne hľadali riešenia a možnosti pomoci chudobným deťom v Afrike.  

Na ranných komunitách si žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi vytvorili triedne piktogramy, ktoré majú upozorniť na dôležitosť šetrenia a ochrany vody.

V tento deň sme si všetci na obed pripili pohárom čistej pitnej vody.  

   

Malí experti na vodu

Členovia Kolégia Zelenej školy a žiaci z chemického krúžku pripravili pre malých predškolákov z XIII. MŠ na Okružnej ulici zaujímavé predpoludnie plné „vody“ a kúzelných pokusov s vodou. Malí experti sa dozvedeli všeličo o vode i o tom, aké je dôležité ňou každý deň šetriť. Na záver ochutnali zdravé bylinkové nápoje a členovia kolégia im slávnostne odovzdali diplomy pre malých expertov.

 

Exkurzia – vodárenské zariadenie VVS, a. s. závod Michalovce

Žiaci 6. a 7. ročníka 18. 3. 2019 navštívili Environmentálne vodárenské vzdelávacie zariadenie VVS, a.s. závod Michalovce, kde sa bližšie zoznámili s prácou vodárenskej spoločnosti. V rámci exkurzie a interaktívnej výučby bolo pre žiakov pripravené premietanie náučných filmov o úprave vôd, o montáži vodovodného potrubia, či výstavbe vodnej nádrže Starina. Priestory vzdelávacieho zariadenia nám ponúkli pohľad do histórie, kde žiaci mohli obdivovať zrekonštruované autentické veliace stredisko, tzv. dispečing z obdobia 50. rokov 20. storočia. V zbierke možno nájsť aj mapy, plány a technickú dokumentáciu z konca 19. storočia, najstaršie dochované písomnosti a fotografie o výstavbe vodovodov a kanalizácií na Zemplíne. Súčasťou vzdelávacieho zariadenia je aj laboratórium na monitorovanie čistoty vody, vybavené autentickými prístrojmi od roku 1966.

Žiakom sa expozície páčili. Plánujú sa do centra vrátiť počas otvorených dní spolu  s rodičmi. Pedagógovia oceňujú ústretovosť a odbornosť personálu. Určite sa vrátia aj s ďalšími žiakmi.

 

EKO upratovanie

Chystáte sa na veľké jarné upratovanie?  Členovia Kolégia Zelenej školy  spolu s členmi krúžku Šikovný chemik pripravili pre svojich spolužiakov, rodičov a aj pánov učiteľov    niekoľko tipov, ako upratať svoju domácnosť lacnejšie a hlavne bez zbytočnej „chémie“. Vo vestibule školy ukázali záujemcom o EKO upratovanie ako vyčistiť koberec, drevený nábytok, sporák, podlahu, či práčku.

 

Ochutnávka bylinkových čajov

Naša príroda poskytuje veľa rôznych darov, ktoré sú pre človeka veľmi vzácne a užitočné. Jedným z týchto darov sú aj liečivé bylinky. Presvedčili sa o tom aj naši prváci z I.A a I.C na ochutnávke bylinkových čajov v našej školskej jedálni. Žiačky kolégia Zelenej školy si pre nich pripravili okrem ochutnávky aj zaujímavú prednášku spojenú s výstavkou týchto liečivých bylín. Takto mali žiaci možnosť vidieť, spoznať, vypočuť si, ale aj ochutnať rôzne bylinkové čaje.

 

Sme EKO

EKOŠKOLA, EKOTRIEDA…

Ako to vieme? Jednoducho. Stačilo nazrieť do tried a všetko vám o tom doslova šepkalo. Nádherné kvietky nás lákali, aby sme sa k nim ohli a vdýchli do seba ich úžasnú vôňu. Koľko ich druhov vlastne v škole máme? Neskutočne veľa. Všetko navôkol nás presviedčalo o tom, že naši žiaci vedia, ako sa správať k životnému prostrediu – vedia šetriť vodou, separovať plasty, recyklovať rôzne materiály a vytvoriť z nich nádherné dielka, ktoré nepotešia len detské oko, ale zároveň aj poslúžia. Komisia zložená zo žiakov mala ťažkú úlohu – vybrať spomedzi tried tie NAJ.

Toto sú výsledky:

I. stupeň:

I. miesto: I.B

II. miesto: I.D  

III. miesto: II.C

II. stupeň:

I. miesto: VI.C 

II. miesto: V.C  

III. miesto: VII.C

Výhercom srdečne gratulujeme!

 

Kde sa stráca voda

V tomto školskom roku sme mali triednu prezentáciu ročníkových prác v VII.D vo štvrtok 2. mája. Demonštrácie na ulici upozornia na environmentálne problémy našej Zeme. Človek  pochopí, čo sa deje, ak veci vidí. Pre pochopenie, kde sa voda stráca som vyrobila model. Je to zjednodušená skutočnosť. Použila som to, čo má takmer každé dieťa doma – LEGO. Aby som nemusela každému predvádzať pokus, natočila som ho. Ak Vás zaujíma, kde sa voda stráca, pozrite si moje  video.

Lujza Lea Lavriková

VIDEO – POKUS – klikni na odkaz

Exkurzia – Starina 2019

Starina je vodárenská nádrž, ktorá primárne slúži na zásobovanie východného Slovenska pitnou vodou. V rámci Slovenska je to najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu a dokonca je jednou z najväčších umelých zásobární pitnej vody v celej Strednej Európe. Pretože je Starina významný zdroj pitnej vody, platia tu prísne pravidlá správania sa (I. a II. stupeň hygienickej ochrany). Je zakázané sa tu kúpať, člnkovať, alebo chytať ryby, prípadne kempovať v jej okolí. Dokonca aj približovať sa k jej brehom je zakázané.

Žiaci našej školy (VI. D, VII. C, VII. D, IX. D), sa vďaka pani učiteľkám PaedDr. Dane Hamarikovej, Mgr. Sidónii Tomášovej Czetoovej a PaedDr. Anne Vojtkovej mohli na tento unikát pozrieť z blízka. Po prekonaní viac ako tisícky schodov popod nádrže sme sa ocitli pri lieviku. Naskytol sa nám úchvatný pohľad do jeho vnútra. Zamestnanci, zodpovední za bezproblémový chod zásobárne, nám ochotne odpovedali na otázky.

Zaujímala nás hlavne bezpečnosť priehrady. Pri ustálených prietokoch by pracovníci dokázali cez výpust vypustiť nádrž za 20 dní.

Pri vyšších prietokoch voda preteká cez bezpečnostný prepad, lievik –

„Je navrhnutý na tisícročnú vodu. Bežné vodohospodárske stavby sú dimenzované na storočnú vodu. Ide o vyšší stupeň bezpečnosti,“ zdôraznil pán, ktorý nás sprevádzal. Ak by sa priehrada pretrhla, do Humenného by prívalová vlna vo výške 6 až 7 metrov pritiekla do dvoch hodín.

Na Starine je vybudovaný autonómny systém varovania, ktorý funguje aj bez ľudského faktoru. Počas doterajšej prevádzky Stariny nezaznamenali žiadne mimoriadne udalosti ani problémy, ktoré by museli riešiť.

Najväčší pokles vody zaznamenali v suchom lete v hodnote 7,5 metra od maximálnej prevádzkovej hladiny, najvyššiu hladinu v roku 2000 v čase povodní 75 centimetrov nad bezpečnostným prepadom lievika.

Vodná nádrž má objem 59,8 mil.  vody a rozprestiera sa na ploche 311,4 ha, priehradný múr má výšku 50 m, dĺžka hrádze je 345 m, šírka 7 m. Bola vybudovaná v rokoch 1981 až 1988  pre zásobovanie regiónu východného Slovenska (najmä Prešova a Košíc) pitnou vodou. Jej výstavbe predchádzalo vysťahovanie 7 dedín z dôvodu ochranného pásma zdroja pitnej vody nad nádržou v 70. rokoch 20. storočia. Išlo o tieto rusínske obce: DaraOstrožnicaRuskéSmolníkStarinaVeľká PoľanaZvala.

Ďakujeme za zaujímavú exkurziu!