Vyučujúce SJL:

PaedDr. Renáta Záborská – aprobácia: Sj – Pedag. – Vych. – vedúca PK

Mgr. Zuzana Bziková – aprobácia: Sj – Pedag.

PaedDr. Katarína Mrázová – aprobácia: Sj – Est – Nj

Mgr. Milada Pradová – aprobácia: Sj – Nv

PhDr. Martina Rusnáková – aprobácia: Sj – Est

Mgr. Renáta Šafinová – aprobácia: Sj – Vv