Vyučujúci SEE a TEH na našej škole:

PaedDr. Dana Hamariková

Mgr. Anna Nahálková

Mgr. Alena Sabolová

Ing. Jana Tocíková