Vyučujúci ANJ na našej škole:

Mgr. Ivan Rebej (Aj – Tv) – vedúci PK ANJ

Mgr. Sergej Bajcura (Hv – Rj – Aj)

Mgr. Anna Bardzaková (SjL – Aj)

Mgr. Anna Hurčíková (Ch – EKO – Aj)

Mgr. Monika Padová (1. stupeň ZŠ, Aj)

Mgr. Jana Pajtášová – Paľová (1. stupeň ZŠ, Aj)

Mgr. Terézia Pšáková (Nv – Aj)

PaedDr. Anna Vojtková (Z – Rj – Aj)