Vyučujúci ETV – NBV:

Mgr. Sabolová Alena – vedúca PK

Mgr. Hasaralejko Martin

Mgr. Hičová Katarína

Mgr. Pavlikánová Ivana

Mgr. Pradová Milada