Členovia PK HUV – VYV – VUM:

Mgr. Sergej Bajcura (HUV – RUJ – AJ) – vedúci PK

Mgr. Alena Sabolová (Pedagogika – ETV – vychovávateľstvo)

PaedDr. Mariana Fejková (1.- 4. roč.)

Mgr. Jarmila Pillárová (1.- 4. roč.)

Mgr. Katarína Jurčišinová (1.- 4. roč.)

Mgr. Renáta Šafinová (SJL – VYV)

Mgr. Milada Pradová (SJL – NBV)