Vyučujúci MAT:

Mgr. Gabriela  Žalobínová – vedúca PK

Mgr. Eleonóra Kanócová

Mgr. Dáša Marcinčáková

Mgr. Ivana Pavlikánová

Mgr. Sidónia Počatková

Mgr. Anna Timková