Vyučujúci RUJ:

Mgr. Sergej Bajcura

Mgr. Magdaléna Drotárová

Mgr. Ľubica Ivanová

Mgr. Ivana Pavlikánová

PaedDr. Anna Vojtková