Vyučujúce NEJ:

Mgr. Magdaléna Drotárová

PaedDr. Katarína Mrázová