Úspechy žiakov našej školy v predmete slovenský jazyk a literatúra:

 

Šk. rok 2011/2012 v predmete SJaL

Šk. rok 2010/2011 v predmete SJaL

Šk. rok 2009/2010 v predmete SJaL

Šk. rok 2008/2009 v predmete SJaL