Úspechy:

 

Šk. rok: 2011/2012

Nemecký jazyk – olympiáda

Monika Murgová (VIII.D) – 2. miesto OK, kat. 1B (p. uč. Drotárová)

Marek Ihnát (V.D) – 2. miesto OK, kat. 1A (p. uč. Drotárová)

 

Šk. rok: 2010/2011

Nemecký jazyk – olympiáda

Nina Biačková (VIII.D) – 1. miesto OK, kat 1B (p. uč. Drotárová)

Nina Biačková (VIII.D) – 3. miesto KK, kat 1B (p. uč. Drotárová)

 

Šk. rok: 2009/2010

Nemecký jazyk – olympiáda

Nina Biačková (VII. D) – 1. miesto OK, kat 1A (p. uč. Drotárová)

Nina Biačková (VII. D) – 5. miesto KK, kat 1A (p. uč. Drotárová)

Tomáš Palčík (IX. C) – 1. miesto OK, kat 1B (p. uč. Drotárová)