Úspechy BIO:

Veronika Maronová:

šk. rok 2010 – 2011

1. miesto  OK BIO kat. C

2. miesto KK BIO kat. C

šk. rok 2011 – 2012

1. miesto OK BIO kat. C

4. miesto KK kat. C

2. miesto OK CHEO

Adam Sabo:

šk. rok 2010 – 2011

1 . miesto OK  kat. D

Matúš  Vaľo:

šk. rok 2010- 2011

2. miesto  OK kat D

šk. rok 2011- 2012

2. miesto  OK kat D

Emma Veľasová:

šk. rok 2010 – 2011

3. miesto OK kat. E

šk. rok 2011 – 2012

1. miesto  OK kat E

Sára Dudášová:

šk. rok 2011 – 2012

3. miesto OK kat. D

 

Družstvo žiakov V. C a V. D získali 2. miesto v OK BIO kat. F