Škola budúcnosti

Škola, ako jedna zo 400 škôl na Slovensku, bola vybraná do projektu „Školy budúcnosti“, ktorého základom je centrálny e-learningový portál a jeho využívanie na hodinách rôznych predmetov. E-learningový portál disponuje bohatou škálou učebných materiálov.

Digitálni štúrovci 2005, 2006

Na škole boli úspešné realizované projekty Digitálni štúrovci 2005: Zvyšovanie vzdelanosti v oblasti informačných a komunikačných technológií detí predškolského veku, seniorov, rodičov a priateľov našej školy, Digitálni Štúrovci 2006: Skvalitnenie životného štýlu, rozvoj vzdelanosti a uvedomelosti obyvateľstva našej lokálnej komunity.

Otvorená škola 2004, 2007

Otvorená škola 2004: Zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov, pedagógov a rodičovskej verejnosti a Otvorená škola 2007: Naša škola – škola pre všetkých, v rámci ktorých sme realizovali kurzy pre mladšie a staršie deti predškolského veku, záujmové krúžky so zameraním na rozvoj digitálnej gramotnosti, kurzy pre učiteľov (Prvé kroky s e-learningom), kurzy pre seniorov, zorganizovali sme žiacku vedeckú konferenciu, zabezpečovali sme internetovú čajovňu a poradenské centrum.

Konto Globtel a Konto Orange

Konto Globtel: Zavedenie informačno-komunikačných technológii do vyučovacieho procesu,
Konto Orange: Matematické pexeso, domino a iné hry, Každý deň sa prebudíme v inej krajine, Kvapka vody medzi
nami
, Roztočme to s lekvárom.

Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ 2006, 2007

Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ 2006 a 2007: Každý mesiac sa prebudíme v inej krajine, Krok za krokom s cudzími jazykmi v ústrety krajinám.

 

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2006

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2006: Kniha bola, je a bude súčasťou nášho života.

Zelené oázy

Zelené oázy (nadácia Ekopolis, Slovnaft): Spev v sade.

Zdravie v školách 2007

Zdravie v školách 2007: Sekundy života v tvojich rukách.

Projekt Občan

Projekt Občan (Združenie ORAVA): Autom až na Mesiac alebo ako prísť autom až do školy, Ako mať zdravé pľúca až do
konca života, Parkovanie áut na zelených plochách
.

Otvorená škola – oblasť športu 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Otvorená škola – oblasť športu 2004, 2005, 2006, 2007, 2008: Rozvoj výchovy a vzdelávania prostredníctvom športu, Športová brána dokorán,  Plameň srdca Pierre de Coubertina na našej škole, Naša škola – škola pre všetkých

 

Materiálno-technický rozvoj v oblasti školských areálov škôl so športovými triedami

Materiálno-technický rozvoj v oblasti školských areálov škôl so športovými triedami: Nech šport má u nás zelenú.

Športové triedy – podpora vzniku športových tried a zlepšenie podmienok v existujúcich športových triedach

Športové triedy – podpora vzniku športových tried a zlepšenie podmienok v existujúcich športových triedach: Kolíska olympijských nádejí na ZŠ Okružnej.

Škola, ktorej to myslí

Škola, ktorej to myslí zameraný na rozvoj kritického myslenia žiakov.

 

 

 

.