Testovanie 5 – 2019 (celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ) sa v tomto školskom roku 2019-2020 USKUTOČNÍ dňa 20. novembra 2019 (streda).

Základné informácie o Testovaní 5:

Zakladne_informacie_T5_2019_final

Špecifikácia testov z matematiky: 

MAT_T5-2019_final

Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry:

SJL_T5-2019_final