Testovanie 5  sa v školskom roku 2023/2024 neuskutoční.