Testovanie 5 – 2023 (celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ) sa v tomto školskom roku 2022-2023 USKUTOČNÍ dňa 17. mája 2023 (streda).

Základné informácie o Testovaní 5:

Základné informácie T5-2023

Špecifikácia testov z matematiky: Špecifikácia testu z MAT – T5-2023

Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry: Špecifikácia testu zo SJL T5-2023