Testovanie 5 – 2022 (celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ) sa v tomto školskom roku 2021-2022 USKUTOČNÍ dňa 18. mája 2022 (streda).

Základné informácie o Testovaní 5:

neskôr

Špecifikácia testov z matematiky: 

neskôr

Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry:

neskôr