Plán práce žiackeho parlamentu na šk. rok 2012/2013

 

OKTÓBER
– rozhlasová relácia: “Október – mesiac úcty k starším”.

– súťaž tried o “Najkrajšiu tekvicu”.

– stretnutie s našimi bývalými učiteľmi.

 

NOVEMBER
– “Týždeň boja proti drogám”. Vyhotovenie plagátov žiakmi II. stupňa a maľovanie na chodník pred našou školou pre žiakov I. stupňa na tému „Povedz nie, drogám!”

 

DECEMBER
– “Stretnutie s Mikulášom”.

– vyhodnotenie tried s najkrajšou Vianočnou výzdobou.

– “Vianočný trh” – burza výrobkov (knihy, hudobné nosiče, hračky..).

 

JANUÁR
– novoročné blahoželanie.

– zlepšenie prípravy na vyučovanie.

 

FEBRUÁR
– “Deň sv. Valentína” – možnosť venovania piesne.

–   Valentínsky ples.

 

MAREC
– “Marec – mesiac knihy” –  Deviataci čítajú prvákom – čítanie obľúbenej knihy počas vyučovania.

– “Deň učiteľov” – pohľadnice a rozhlasová relácia.

 

APRÍL
– “Deň Zeme” – ponuka celozrnného pečiva.

– súťaž tried o najzaujímavejší plagát na tému “Zdravá Zem”.

– “Deň narcisov” – predaj narcisov na podporu liečby onkologických pacientov.

 

MÁJ
– “Týždeň modrého gombíka” – UNICEF na pomoc africkým krajinám.

– výchova k manželstvu a rodičovstvu – beseda s Mgr. P. Hudákom na tému „ Vzťahy” pre žiakov 9. roč.

 

JÚN
– “Rozlúčka s deviatakmi”

– záverečné stretnutie ŽP