Dňa 22.6. a 26.6.2023 sa na našej škole konalo účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa. V prvý deň bola teoretická príprava a druhý deň praktická časť, kde si mohli žiaci overiť ako sú na tom po fyzickej a vedomostnej stránke. Na školskom dvore bolo 5 stanovíšť a to: zdravotné- prvá pomoc, prekážkový beh s nosidlami, hod granátom na vytýčený cieľ, spoznávanie drevín a rastlín, civilná ochrana spojená s orientáciou v teréne. Triedy na jednotlivých stanovištiach  zbierali body podľa toho ako boli úspešní.