Jarná lúka… Koho po zime nepoteší jarné slniečko? Prebúdza  kvietky a žiakov zo 6.d povzbudilo k tvorivosti.  S pani uč. výtvarnej výchovy Mgr. R. Šafinovou sa vybrali na tvorivú dielňu namaľovať  jarnú lúku  do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického. Pri vchode ich s úsmevom privítali pracovníčky knižnice. Žiaci maľovali na drevený podklad a sadrové  odliatky akrylovými farbami.  Krásne obrázky všetkých maliarov potešili a zdobia 6.d triedu.