Triedy sa v rámci hodín techniky  premenili na malé remeselnícke dielne a žiaci tvorili nádherné vianočné ozdoby, rôzne ikebany, milé svietniky… Pani učiteľky pomáhali a výsledok ich snaživej práce stojí naozaj za to. Zhotovenými výrobkami sme ozdobili nie len interiér školy, ale aj triedy a niektoré z výrobkov poputujú domov a potešia rodičov.