Žiaci 8. ročníka v Slovenskom technickom múzeu navštívili moderné vzdelávacie centrum. Projekt takejto múzejnej interaktívnej učebne im ponúkol netradičnú formu vzdelávania v  prírodných vedách, kde sú veda, technika a prírodné vedy popularizované hravou, pútavou, živou formou.

V atraktívnom prostredí sa interaktívnym, hravým a zábavným spôsobom žiaci oboznámili pri viac ako 100 interaktívnych exponátoch s fyzikálnymi, mechanickými, optickými a elektrotechnickými javmi.  Na malú chvíľu sa stali aj zubnými dentistami v expozícii Zubnej techniky.

Na záver nášho putovania žiaci navštívili expozíciu v podzemí múzea, ktorá je dielom významného akademického sochára Arpáda Račka. Je unikátne konštruovaná   z ťažených hornín a doplnená  banskými strojmi.

Žiaci si z tejto exkurzie odniesli mnoho poznatkov a zážitkov.  Možno sa aj medzi nimi nájde budúci vedec a výskumník.