Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční 5. 9. 2022

Žiak v prvý deň musí priniesť tlačivo vyhlásenie o bezpríznakovosti, alebo ho poslať cez Edupage. Takisto žiaci, ktorí obdržali Ag samotesty, by mali prísť do školy otestovaní.

Dňa  5. 9. 2022 sa nevydávajú obedy v školskej jedálni a nefunguje ani ŠKD.

Suchý variant ( v prípade pekného počasia )       

Žiaci 1. ročníka spolu so svojimi rodičmi cez VCHOD B pôjdu do jedálne školy 7.45 hod., kde ich budú  očakávať triedne pani učiteľky a vychovávateľky, ktoré si pridelia do jednotlivých tried.

Žiaci 5. ročníka cez vchod D (zadný vchod) pôjdu do átria školy 7.45 hod., kde ich budú  očakávať triedne pani učiteľky, ktoré si ich pridelia do jednotlivých tried.

Žiaci 2.-9. ročníka o 8.15 hod. sa sústredia pri svojich triednych  na školskom dvore na asfaltovej ploche

 O 8.30 hod. slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

 

Mokrý variant ( v prípade dažďa )       

Žiaci 1. ročníka spolu so svojimi rodičmi cez VCHOD B pôjdu do jedálne školy 7.45 hod. , kde ich budú  očakávať triedne pani učiteľky a vychovávateľky, ktoré si pridelia do jednotlivých tried.

Žiaci 5. ročníka cez vchod D pôjdu do telocvične školy 7.45 hod. , kde ich budú  očakávať triedne pani učiteľky, ktoré si ich pridelia do jednotlivých tried.

Žiaci 2.-9. ročníka o 8.15 hod.  sa sústredia v svojich triedach.

O 8.30 hod. slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 v školskom rozhlase