Dňa 22.6. 2022 sa konala rozlúčka s deviatakmi za prítomnosti vedenia školy a učiteľského zboru.