Začiatok školského roka je pre mnohých žiakov náročný. Musia sa zmieriť so skorým ranným vstávaním, domácou prípravou do školy i poslušným správaním počas vyučovania.

Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí si obľúbili slovenčinu, už na konci septembra začínajú s prípravou na školské kolo OSJ. V tomto roku sa šk. kolo uskutočnilo 15. 10. 2021 on-line formou. Žiaci mali na vypracovanie 25 otázok čas max. 35 minút. Najlepší výsledok a postup do okresného kola získala Martina Gerberyová z 9. c . Po školskom kole sa jej úsilie muselo znásobiť, keď svoj voľný čas venovala ešte dôslednejšej a podrobnejšej príprave do okresného kola.  V okresnom kole, 12. 11. 2021, sa Martinka umiestnila na vynikajúcom 2. mieste.

Srdečne blahoželáme!

PKSJL