Milí rodičia,

v tomto návode dostanete odpoveď  „prečo a ako“ je dôležité mať vytvorené rodičovské konto. Mnohí  z Vás už rodičovské konto majú  a aktívne ho aj využívajú, či už pri prezeraní známok, resp. sledovaní rôznych správ, potvrdzovaním rôznych súhlasov, záujmov atď. Ale niektorí toto konto ešte stále nemajú a obrátili sa na nás, aby sme aj im umožnili si to nastaviť. Tak tu sú informácie k zriadeniu si rodičovského konta pre prístup k elektronickej žiackej knižke a ďalším funkciám pre elektronickú komunikáciu so školou.

PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

Ako rodič si  nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

 • Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením
 • V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e-mail
 • V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka
 • Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju e-mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.
 • Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage

 

AKO SI VYTVORIŤ KONTO

Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

1.V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese:   https://zsokrumi.edupage.org/  a kliknite na položku „Prihlásenie“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu

 1. Kliknite na text „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“ nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“
 2. Zobrazí sa Vám nové okno pre zadanie e-mailovej adresy pre zaslanie prístupového mena a hesla.
 3. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ
 4. Stlačte „Odoslať“ .

V prípade, že sa Vám vypíše text „Zadané prihlasovacie meno / email sa nenašlo“, napíšte triednemu učiteľovi, aby do systému zadal Vašu platnú emailovú adresu.

 1. Ak Vaša mailová adresa v systéme zadaná je, tak Vám bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage – Prihlásenie“ POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.
 2. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu
 3. Otvorí sa Vám okno portálu edupage.org:
 4. Kliknite na položku „Zmeniť heslo
 5. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu:
 6. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na „Zmeniť heslo
 7. Prihláste sa na stránke https://zsokrumi.edupage.org/  pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.