Príď do  ŠPORTOVEJ  TRIEDY na ZŠ OKRUŽNÁ 17 v Michalovciach

Na našej škole zriaďujeme každoročne od 5.ročníka triedu s rozšíreným vyučovaním pohybovej prípravy hádzanej dievčat  v spolupráci so športovým klubom IUVENTA Michalovce.

Dievčatá v rámci školského rozvrhu absolvujú aj hodiny športovej prípravy, čím rozvíjajú svoj  pohybový talent pod odborným vedením učiteľov .

Podmienky prijatia :

  • vyplnenie prihlášky zákonným zástupcom
  • otestovanie pohybových zdatností
  • krátky pohovor

Bližšie info ohľadom športovej triedy Vám  radi poskytneme na ZŠ Okružná 17 Michalovce :

Mgr. Henrich  Marcinčák              0908027055

Mgr. Dominika Horňaková           0907964234

 

Bližšie info o športovej triede