Z dôvodu naplnenia kapacity je zápis žiakov do 1. ročníka ukončený.