Termín zápisu do 1. ročníka od 1.4.2021-30.04.2021.

Prečo práve na našu školu