Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier. Hlasné čítanie nám dá to, čo cez žiadne iné médium nedostaneme. A to bolo inšpiráciou pre dvoch Jankov, aby pripravili žiakom z I.D zážitkové čítanie o putovaní malej surikaty Tafiti a nástrahách, ktoré ju postretli pri ceste na kraj sveta. Ilustrácie, ktoré deti na záver nakreslili ukázali, že sa príbeh páčil a inšpiroval ku kúpe knihy na letné prázdninové čítanie.

A druhý nápad?

Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Olympizmus je životná filozofia, oslavujúca a vyvážene spájajúca telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus snaží o utvorenie spôsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote dobrého príkladu a na rešpektovaní základných etických princípov. To všetko zahŕňal aj Olympijský deň I.D. Janko Uchaľ alias Viktor predstavil deťom olympijských maskotov. Potom spoločne s Jankom Hadžalom pripravili orientačný beh pri ktorom deti plnili tri piliere : pohyb – 250 m okruh , objavovanie – život zvierat a učenie – anglický jazyk. Ocenenie medailou bolo zavŕšením krásneho dňa.

Ďakujeme chlapci.