Tohto roku sa konalo 16.6.2020. V online priestore odpovedalo 140 súťažiacich z 18 krajín. Slovensko zastupoval žiak IX.D Ján Uchaľ víťaz národného kola. Účastníci komunikovali v anglickom jazyku, takže to bolo preverenie nielen vedomosti z finančnej oblasti, ale aj komunikačných zručností. Umiestnenie v prvej tridsiatke je výborným štartom pre účasť v roku 2021.

Blahoželáme!