„Poznáte svoje peniaze? “

„Áno, ale peniaze nepoznajú mňa“, je odpoveď žiakov a pomerne často aj ich rodičov.

Naši žiaci, ktorí sa 29.5.2020 zúčastnili národného kola Európskeho kvízu o peniazoch ukázali, že poznajú svoje peniaze. Napriek neľahkej situácii spôsobenej nútenou karanténou dokázali zúročiť svoje vedomosti, vypracovať zadania a potom vo veľkej konkurencii 148 súťažiacich zabojovať vyriešením 15 úloh online v danom časovom termíne o výborné umiestnenie.

Blahoželáme

Jánovi Uchaľovi žiakovi  IX.D , ktorý získal 1. miesto.

Tešíme sa z 

  1. miesta Samuela Čižmára žiaka IX.C a 26.miesta Jána Hadžalu žiaka IX.D .

Súťaž organizovala Nadácia pre deti Slovenska pod záštitou Slovenskej bankovej asociáce v rámci European money quiz.eu.

 

Monika Tomovčíková

vyučujúca Poznaj svoje peniaze

osvedčenie 1 miesto