Aktuálne tlačivo si stiahnite tu: Vyhlásenie 2% 2019

Vážení rodičia!

Dovoľte, aby sme Vás aj tohto roku oslovili s prosbou darovať 2 % dane z príjmu fyzických a právnických osôb občianskemu združeniu s názvom „SRRZ Rodičovské združenie pri VI. ZŠ“.
Za uplynulé roky sme z týchto prostriedkov doplnili vybavenie učební modernými učebnými pomôckami pre žiakov školy.
Veríme, že aj v tomto roku sa nám podarí s Vašou pomocou skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.
Tlačivá Vám poskytneme prostredníctvom triednych učiteľov v termíne stanovenom zákonom.

Rodičovská rada a Riaditeľstvo ZŠ Okružná 17 v Michalovciach

Predvyplnené tlačivo si môžte stiahnuť, vytlačiť, vyplniť svoje údaje, podpísať a odniesť priamo na daňový úrad alebo doručiť triednym učiteľom do 30.4.2020

POSTUP

Pre väčšinu zamestnancov, ktorí pracujú vo firmách, teda im robia daňové priznanie v práci je postup nasledovný. Na daňový úrad alebo triednemu učiteľovi doručíte dva dokumenty. Prvé – Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vydá zamestnávateľ. Druhé je predvyplnené tlačivo o poukázaní dane pre naše rodičovské združenie. Môžete ho stiahnuť  tu – Vyhlásenie 2% 2019. Dopíšete údaje, vytlačte a podpíšte ho.  Obe tlačivá odneste na daňový úrad  resp. triednej učiteľke. 
Oficiálny postup pre rôzne kategórie daňovníkov si môžete pozrieť na nasledujúcej stránke