Otázka, ktorú my učitelia používame najčastejšie na začiatku vyučovacej hodiny. Ale, môže to byť i otázka: „ Kto chýba v škole inkluzionistov?“ A odpoveď? „My nie.“ Naša škola sa zapojila do grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania počas jedného školského roka na vybraných základných školách. Patríme medzi 40 škôl na Slovensku, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu pre školy, kde okrem rozvoja zručností pedagogických pracovníkov, diagnostiky školy, hľadáme najlepšie stratégie pre dobre fungujúcu inkluzívnu školu. Naša škola získala aj finančný grant vo výške 1 000 Eur, ktoré využijeme  na zvýšenie kompetencií pedagogických zamestnancov a spoluprácu s lokálnou komunitou.

Veríme , že sme sa spolu s Nadáciou pre deti Slovenska, a pod vedením konzultantky PaedDr. Zuzany Révészovej vybrali dobrou cestou, ktorá neskončí po rozdaní vysvedčení 30.6.2020.

 

Monika Tomovčíková

koordinátorka programu